Malos

Het verwijderen van graffiti behoort ook tot het expertisegebied van de divisie gevelreiniging. MALOS BV kan ongewenste ‘kunstwerken’ op diverse manieren verwijderen. Hierbij geldt dat elke ondergrond een andere aanpak vereist. Elke ondergrond kent haar eigen specifieke ‘pijngrens’ waar rekening mee gehouden dient te worden. Afhankelijk van de ondergrond passen wij de volgende methodes toe:
  • Verwijderen d.m.v. stralen
  • Verwijderen m.b.v. heet water onder gepaste druk
  • Chemisch verwijderen varierend van milde producten voor kunststofbeplating tot verfstrippers voor de verwijdering van graffiti op beton e.d.
  Het is bij ons mogelijk om op afroep én op contractbasis te werken. Om bijvoorbeeld straten, woonwijken en gemeenten onderhouden!

Proefstuk

Afhankelijk van de behandelen ondergrond, zal door onze deskundigen een voortsel worden gedaan om een of meerdere van bovenstaande behandelmethoden toe te passen. In de meeste gevallen stuurt MALOS BV aan op het zetten van een proefstuk om het reslutaat te onderzoeken. Na verwijdering kan MALOS BV desgewenst een anti-graffiti coating aanbrengen. Deze toplaag zorgt ervoor dat het bij herhaling eenvoudig te verwijderen is.